Εμπειρία

Όταν η εμπειρία συναντά την σύγχρονη τεχνολογία
παρέχεται το άριστο θεραπευτικό αποτέλεσμα

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ

Ο ιατρός Ε.Νεονάκης από το 2001 ασχολείται με ένα νέο τομέα της χειρουργικής, αυτόν της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής των Ενδοκρινών Αδένων.

Το 2001, για πρώτη φορά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών εφήρμοσε την Βιντεοσκοπικά Υποβοηθούμενη Παραθυρεοειδεκτομή (video-assisted parathyroidectomy) σε άρρωστη που έπασχε από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Η επέμβαση έγινε από μία μικρή τομή στη μέση γραμμή του δέρματος του τραχήλου, μήκους 1,5-2 εκ., με την βοήθεια λεπτής ψηφιακής κάμερας 5 χιλ. 30ο και ειδικά σχεδιασμένων μικρών εργαλείων. Η διερεύνηση του τραχήλου ήταν αφοτερόπλευρη και όχι στοχευμένη από την μία μόνο πλευρά (όπως αρχικά είχε περιγραφεί η μέθοδος). Ακολούθησαν και άλλες τέτοιες επεμβάσεις με συνεχή βελτίωση της τεχνικής. Τα αποτελέσματα τους ήταν άριστα, χωρίς επιπλοκές και χωρίς υποτροπές της νόσου.

Λίγα χρόνια αργότερα, στο ίδιο Νοσοκομείο, σε έναν αριθμό επιλεγμένων ασθενών με μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδών αδένων, εκτέλεσε την ελάχιστα επεμβατική ραδιοϊσοτοπικά καθοδηγούμενη παραθυρεοειδεκτομή (minimally invasive radioguided parathyroidectomy), μετά από προεγχειρητική ενδοφλέβια έγχυση ραδιοφαρμάκου. Η προσπέλαση και η διεγχειρητική εντόπιση του παθολογικού παραθυρεοειδούς γινόταν διαμέσου μιας μικρής τομής 1,5-2 εκατ. πάνω ακριβώς από το σημείο εντοπισμού του, με την βοήθεια μιας συσκευής ανίχνευσης ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Σήμερα και μετά από εμπειρία πολλών ετών, μολονότι οι παραπάνω τεχνικές θα αποτελούν πάντα μια ελκυστική διαδικασία και ένα αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής φαρέτρας μας για τον άρρωστο, έχουμε καταλήξει ότι οι συγκεκριμένες μέθοδοι μπορούν να εφαρμοσθούν σε επιλεγμένες περιπτώσεις παθήσεων των παραθυρεοειδών αδένων και όχι να μπουν στην ρουτίνα της καθημερινής χειρουργικής αντιμετώπισης του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.

Η τεχνική που έχουμε σήμερα υιοθετήσει και εφαρμόζουμε στην πλειονότητα των περιπτώσεων (μετά από συζήτηση με τον ασθενή) είναι η ανοικτή ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή με μία μικρή αλλά ασφαλή τομή στη μέση γραμμή του λαιμού του ασθενή με ελάχιστες κακώσεις των ιστών. Επικουρικά και όπου κρίνεται σκόπιμο, μετά την εισαγωγή της αναισθησίας και κατά το τέλος της επέμβασης (πριν ακόμη ξυπνήσει ο ασθενής), αποστέλλονται στο εργαστήριο δείγματα αίματος για ταχεία διεγχειρητική μέτρηση της παραθορμόνης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η επιτυχία της θεραπευτικής μας παρέμβασης.

Την ίδια τεχνική της ελάχιστα επεμβατικής θυρεοειδεκτομής εφαρμόζουμε αντίστοιχα για καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα.

Επιβοηθητικά, κατά την διενέργεια των παραπάνω επεμβάσεων, έχουμε χρησιμοποιήσει και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε, εναλλακτικά κατά περίπτωση, όλο το εύρος των εργαλείων νέας τεχνολογίας διατομής και σύγχρονης αιμόστασης μικρών αγγείων και ιστών: λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης ιστών και αγγείων (Ligasure Precise), ψαλίδι υπερήχων (Harmonic Scalpel) και τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (radiofrequency ablation).

ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1994 η ομάδα μας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών εισήγαγε τη χρήση νευροπαρακολούθησης του έξω κλάδου του άνω λαρυγγικού νεύρου με την βοήθεια νευροδιεγέρτη κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής (νευροδιεγέρτης πρώτης γενιάς Xomed της Medtronic).

Τα επόμενα έτη βελτιώσαμε την υπάρχουσα τεχνική και αναπτύξαμε την δική μας σχετικά με την οπτική και ηλεκτροφυσιολογική αναγνώριση και διαφύλαξη του. Με την τεχνική αυτή διασφαλίζεται η ανατομική και η λειτουργική ακεραιότητα του νεύρου, με αποτέλεσμα την αποφυγή όλων των δυσάρεστων συνεπειών στη φωνή των ασθενών, που θα είχε μια τυχόν κάκωση του.

Την ίδια περίοδο μελετήσαμε,με την βοήθεια του νευροδιεγέρτου, τις ανατομικές παραλλαγές του έξω κλάδου του άνω λαρυγγικού νεύρου στον Ελληνικό πληθυσμό, μέσα από μια τυχαία ομάδα ασθενών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θυρεοειδεκτομή. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, καθώς και η τεχνική της αναγνώρισης και διαφύλαξης του νεύρου παρουσιάσθηκαν στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων στην Αθήνα το 2003.

Το 2006 προσκληθήκαμε και παρουσιάσαμε την εμπειρία μας σχετικά με την νευροπαρακολούθηση του άνω λαρυγγικού νεύρου (neuromonitoring of the superior laryngeal nerve) σε Δορυφορικό Συμπόσιο, στα πλαίσια του 8ου Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων, με διοργανωτή την Παγκόσμια Εταιρεία Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων (International Association of Endocrine Surgeons – 8th Postgraduate Course in Endocrine Surgery, Crete, 2006).

Σήμερα έχοντας στη διάθεση μας τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό νευροπαρακολούθησης των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων (δηλαδή των νεύρων που νευρώνουν τις φωνητικές χορδές) και των έξω κλάδων των άνω λαρυγγικών (δηλαδή των νεύρων που ρυθμίζουν την τάση των φωνητικών χορδών) μπορούμε να διαφυλάξουμε με απόλυτη ασφάλεια την ανατομική και λειτουργική ακεραιότητα τους κατά την διάρκεια της θυρεοειδεκτομής και της παραθυρεοεειδεκτομής.

Συγκεκριμένα, η τεχνολογία την οποία χρησιμοποιούμε είναι εκείνη της συνεχούς διέγερσης του πνευμονογαστρικού νεύρου (continuous intraoperative vagus nerve stimulation) και είναι η πλέον εξελιγμένη που εφαρμόζεται σήμερα διεθνώς.

Με την τεχνική αυτή, μπορούμε να παρακολουθούμε οπτικά (σε μια ειδική οθόνη καταγραφής) και ακουστικά (με την παραγωγή ηχητικού σήματος), σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης, την κινητικότητα και την λειτουργία των φωνητικών χορδών.

Έτσι, διαθέτοντας πλέον μια εμπειρία 35 ετών στον ευρύτερο χώρο της χειρουργικής και μιας εξειδικευμένης συστηματικής εμπειρίας μεγαλύτερης των 25 ετών στο χώρο της χειρουργικής των ενδοκρινών αδένων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας αιχμής, μπορούμε μετά βεβαιότητος να εγγυηθούμε στον άρρωστο μια ασφαλή επέμβαση για καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων, με τα ελάχιστα τυχόν διεγχειρητικά προβλήματα.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

Ο ιατρός Ε. Νεονάκης την τελευταία 25ετία ασχολείται συστηματικά με την διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση καλοήθων και κακοήθων παθήσεων μαστού.

Ήταν βασικός πρωτεργάτης της ίδρυσης Ιατρείου Μαστού στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, του οποίου είχε την υπευθυνότητα και τον συντονισμό της λειτουργίας του από της ιδρύσεως του μέχρι της αποχώρησης του από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού (2015). Το ιατρείο στελεχωνόταν από έμπειρους και εξειδικευμένους χειρουργούς μαστού, από εξειδικευμένους στο μαστό επεμβατικούς ακτινολόγους και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό. Είχε συνεργάτες ογκολόγους, παθολογοανατόμους, κυτταρολόγους, πλαστικούς χειρουργούς και ψυχολόγους από άλλα τμήματα του Ναυτικού Νοσοκομείου, καθώς και έναν εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη ακτινοθεραπευτή.

Κατά τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου υπήρχε η δυνατότητα να εκτελούνται άμεσα μαστογραφίες, υπερηχογραφήματα μαστών και επεμβατικές διαγνωστικές πράξεις: βιοψία με κόπτουσα βελόνη (core biopsy) και FNA με υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα (sentinel lymph nodebiopsy) εισήχθη πολύ νωρίς στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Η ανίχνευση του αρχικά γινόταν μετά από διεγχειρητική έγχυση κυανού του μεθυλενίου και αργότερα με συσκευή ανίχνευσης ιονίζουσας ακτινοβολίας μετά από τοπική έγχυση ραδιοφαρμάκου.

Ο ιατρός Ε. Νεονάκης συνεχίζει σήμερα τη συστηματική του ενασχόληση και την αντιμετώπιση ασθενών με προβλήματα Ενδοκρινών Αδένων και Μαστού στο Ιδιωτικό του Ιατρείο και σε Ιδιωτικά Θεραπευτήρια, πάντα με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, που εφαρμόζονται σε όλα τα αντίστοιχα διαπιστευμένα κέντρα.