Χειρουργικές Παθήσεις Επινεφριδίων

Επινεφριδεκτομή

Η χειρουργική αφαίρεση του επινεφριδίου ονομάζεται επινεφριδεκτομή και συνιστάται για όλους τους κακοήθεις όγκους των επινεφριδίων και για όλους εκείνους που υπερλειτουργούν, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Στις περιπτώσεις όμως που ο όγκος είναι μικρότερος των 3 εκατοστών και δεν παράγει καμία ορμόνη, τότε συνιστάται απλή παρακολούθηση. Φόβος για καρκίνο υπάρχει συνήθως όταν αυτός ο όγκος είναι μεγαλύτερος των 4 εκατοστών, οπότε συνιστάται η αφαίρεση του επινεφριδίου, που έχει τον όγκο.

Η κλασική επινεφριδεκτομή ενδείκνυται σε μεγάλους όγκους και όταν υπάρχει υποψία καρκίνου. Η προσπέλαση είναι είτε από μπροστά (την κοιλιά) είτε από πίσω (την οσφυϊκή χώρα).

Σήμερα όμως η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή έχει σχεδόν πλήρως υποκαταστήσει την κλασική μέθοδο. Επιτυγχάνεται, με μικρές τομές 1 εκ. από τις οποίες εισέρχονται η ψηφιακή κάμερα και τα λαπαροσκοπικά εργαλεία. Η μετεγχειρητική αποκατάσταση του αρρώστου είναι ταχύτατη, με ελάχιστο πόνο και εξέρχεται του νοσοκομείου δύο ημέρες μετά την επέμβαση. Η προσπέλαση μπορεί να γίνει είτε από την κοιλιά είτε από πίσω (την οσφυϊκή χώρα).