Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

στον Καρκίνο του Θυρεοειδούς

Οι μεταστάσεις του καρκίνου του θυρεοειδούς και ιδιαίτερα του θηλώδους και του μυελοειδούς καρκινώματος στους λεμφαδένες του τραχήλου είναι πολύ συχνές και πολύ πρώϊμες. Η διασπορά των καρκινικών κυττάρων γίνεται διαμέσου των λεμφαγγείων της περιοχής.

Αυτό στην κλινική πράξη σημαίνει ότι όταν διαγνωσθεί καρκίνος θυρεοειδούς, θα πρέπει, πριν από την εγχείρηση, να διερευνηθεί αν υπάρχουν ή όχι μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου. Αυτό επιτυγχάνεται με την χαρτογράφηση και την ελαστογραφία των λεμφαδένων με την βοήθεια υπερηχοτομογράφου υψηλής ευκρίνειας.

Αν από αυτό τον έλεγχο προκύψει υποψία για μεταστατική διήθηση τους τότε η διερεύνηση συμπληρώνεται με παρακέντηση των λεμφαδένων και κυτταρολογική εξέταση του υλικού.

Στην περίπτωση προσβολής των λεμφαδένων από τον καρκίνο, τότε συγχρόνως με την ολική θυρεοειδεκτομή, κατά την αρχική εγχείρηση, εκτελείται και θεραπευτικός λεμφαδενικός καθαρισμός της πάσχουσας περιοχής.

Η έκταση και το είδος του λεμφαδενικού καθαρισμού εξαρτάται κυρίως από την εντόπιση και τον αριθμό των ομάδων των λεμφαδένων που έχουν προσβληθεί από τη νόσο.

Στον καρκίνο του θυρεοειδούς έχουν θέση κυρίως 2 τύποι λεμφαδενικού καθαρισμού:

  • ο κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός, κατά τον οποίο αφαιρούνται οι λεμφαδένες που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του θυρεοειδούς και της τραχείας και
  • ο πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός, κατά τον οποίο αφαιρούνται οι λεμφαδένες που εντοπίζονται στο πλάγιο μέρος του λαιμού του αρρώστου.

Η αφαίρεση των λεμφαδένων μαζί με τον περιβάλλοντα κυτταρολιπώδη ιστό θα πρέπει να είναι ριζική και με ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή κάκωσης μειζόνων ευγενών αγγειακών, λεμφικών και νευρικών ανατομικών δομών.

Αν κάποιο ή κάποια από αυτά τα ανατομικά στοιχεία υποστούν κάκωση κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, τότε θα έχουμε και τα ανάλογα μετεγχειρητικά προβλήματα.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τόσο ο κεντρικός όσο και ο πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός αποτελούν πολύ εξειδικευμένες επεμβάσεις και πρέπει να εκτελούνται μόνο από πολύ έμπειρους χειρουργούς.

Έχοντας μια προσωπική εμπειρία πολλών ετών στη διενέργεια αυτών των επεμβάσεων με την εφαρμογή καινοτόμων εγχειρητικών τεχνικών, την χρήση νευροδιεγέρτου και σύγχρονης τεχνολογίας χειρουργικών εργαλείων αιμόστασης και διατομής των ιστών, μπορούμε να εξασφαλίσουμε στον ασθενή μια ασφαλή επέμβαση με τις ελάχιστες δυνητικές επιπλοκές.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πατήστε εδώ.