Χειρουργική Θεραπεία Καρκίνου του Μαστού

Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι, συνήθως, η χειρουργική επέμβαση

Ο Μαστός αποτελεί κεντρικό όργανο για την γυναίκα. Η συμβολική του ιδιαιτερότητα έχει σχέση με την έκφραση θηλυκότητας και ερωτισμού, αλλά και με την μητρότητα.

Η σημαντικότερη χειρουργική πάθηση του μαστού, από την οποία κινδυνεύει τόσο η ζωή όσο και ο μαστός της γυναίκας, είναι ο καρκίνος.

Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι, συνήθως, η χειρουργική επέμβαση.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρκίνου, η έκταση της νόσου και οι ιδιαιτερότητες της κάθε άρρωστης ( ηλικία, φύλο, προσωπική επιθυμία κλπ.) επηρεάζουν τη χειρουργική επιλογή.

Τα είδη των επεμβάσεων, στις οποίες μπορεί να υποβληθεί είναι:

  • Ογκεκτομή
    Αφαιρείται μόνο ο όγκος του μαστού μαζί με μια ελάχιστη ποσότητα μαζικού αδένα γύρω από τον όγκο (1 εκατ. περίπου απόσταση από αυτόν) για την επίτευξη ασφαλών ορίων εκτομής.
  • Τμηματεκτομή
    Αφαιρείται ένα τμήμα του μαστού, το οποίο περιέχει τον όγκο (¼ περίπου του μεγέθους του μαστού).
  • Μαστεκτομή
    Αφαιρείται όλος ο μαστός.

karkinos tou mastou

Σε πολλές περιπτώσεις που το μέγεθος των μαστών είναι μικρό ή η θέση του όγκου θεωρείται δυσμενής, η αφαίρεση ενός τμήματος του μαστού, μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο έλλειμμα και μία μεγάλη παραμόρφωση κατά την αποκατάσταση του.

Στις περιπτώσεις αυτές, αξιοσημείωτη θέση κατέχει η ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού για την αποφυγή του άσχημου αυτού αισθητικού αποτελέσματος.

Η ογκοπλαστική χειρουργική παρέχει μία σωστή ογκολογική επέμβαση με ένα συγχρόνως πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές της πλαστικής χειρουργικής.

Οι συντηρητικές επεμβάσεις (ογκεκτομή και τμηματεκτομή) συνοδεύονται πάντα με τοπική ακτινοθεραπεία για την καταστροφή καρκινικών κυττάρων, που μπορεί να υπάρχουν και σε άλλα σημεία του χειρουργημένου μαστού.

Τα καρκινικά κύτταρα του όγκου, μπορεί να προσβάλουν και τους λεμφαδένες της μασχάλης ή άλλα όργανα του σώματος. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν μεταστάσεις στους λεμφαδένες, είναι αναγκαία η αφαίρεση τους.

Επειδή όμως τις περισσότερες φορές αυτό δεν το γνωρίζουμε πριν την εγχείρηση, για να αποφευχθεί μία άσκοπη αφαίρεση τους με όλα τα πιθανά δυσάρεστα επακόλουθα (πόνος, μούδιασμα και αδυναμία άνω άκρου, δυσκαμψία του ώμου και σε ορισμένες περιπτώσεις λεμφοίδημα) διενεργείται αρχικά αφαίρεση και ταχεία βιοψία του φρουρού λεμφαδένα.

Αν η ταχεία βιοψία ανιχνεύσει μεταστάσεις στο λεμφαδένα, τότε ακολουθεί η αφαίρεση των λεμφαδένων της μασχάλης. Αν όμως η βιοψία είναι αρνητική, δεν αφαιρείται άλλος λεμφαδένας.

Μετεγχειρητική Αγωγή

Μετά την εγχείρηση και την τοπική ακτινοθεραπεία, ακολουθεί συνήθως και συστηματική θεραπεία (χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία και άλλες στοχευμένες θεραπείες). Η αγωγή αυτή, σκοπό έχει να καταστρέψει και να εξαλείψει τα καρκινικά κύτταρα που έχουν φύγει από τον όγκο και κυκλοφορούν στο αίμα ή έχουν εγκατασταθεί σε άλλα όργανα του σώματος και δεν ανιχνεύονται με απεικονιστικές μεθόδους (μικρομεταστάσεις).

Πέραν όμως των παραπάνω θεραπειών, που αποσκοπούν στην «σωματική» θεραπεία, η ψυχολογική στήριξη της ασθενούς -και ενδεχομένως και της οικογένειάς της- από έναν ειδικό σύμβουλο ψυχικής υγείας κρίνεται απόλυτα αναγκαία.

Σημαντική, επίσης, οργανωμένη ψυχολογική υποστήριξη, ενημέρωση κι αλληλοβοήθεια, προσφέρουν διάφοροι σύλλογοι, όπως ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» (τηλ. Αθήνα 2108253253 – Θεσσαλονίκη 2310285181 – Πάτρα 2610222274).