Φαιοχρωμοκύττωμα

Πρόκειται για ένα σπάνιο, καλοήθη συνήθως όγκο, που στο 90% αναπτύσσεται στο μυελό του ενός επινεφριδίου.

Προκαλεί αυξημένη αρτηριακή πίεση, ταχυκαρδίες, πονοκέφαλο, εφίδρωση, τρέμουλο και ανησυχία.

Η θεραπεία επιλογής είναι η αφαίρεση του επινεφριδίου που έχει τον όγκο (επινεφριδεκτομή), μετά από ειδική προεγχειρητική προετοιμασία.

Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός ή σύνδρομο Cohn

Οφείλεται συνήθως σε καλοήθη όγκο του επινεφριδίου, ο οποίος υπερπαράγει μια ορμόνη που λέγεται αλδοστερόνη.

Η υπερέκκριση της αλδοστερόνης προκαλεί αυξημένη αρτηριακή πίεση και υποκαλιαιμία με τα ανάλογα συμπτώματα.

Η θεραπεία είναι χειρουργική, με αφαίρεση του επινεφριδίου που βρίσκεται ο όγκος (επινεφριδεκτομή).

Σύνδρομο Cushing

Οφείλεται σε υπερπαραγωγή κορτιζόνης, η αιτία της οποίας μπορεί να είναι είτε στα επινεφρίδια, είτε σε άλλα όργανα του σώματος εκτός των επινεφριδίων.

Η υπερέκκριση της κορτιζόνης προκαλεί παχυσαρκία του προσώπου (πανσεληνοειδές προσωπείον) και του κορμού, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, μυϊκή αδυναμία, ατροφία δέρματος, υπερτρίχωση κλπ.

Η αντιμετώπιση του συνδρόμου, όταν πρόκειται για ορμονοπαραγωγούς καλοήθεις ή κακοήθεις όγκους των επινεφριδίων, είναι η αφαίρεση του επινεφριδίου που εντοπίζεται ο όγκος.